Wycieczki szkole sposobem na spędzanie czasu Wycieczki szkolne mają na celu przede wszystkim umożliwić młodzieży poznawanie kraju, jego zabytków, kultury i historii, a także jego środowiska przyrodniczego. W przypadkach wycieczek zagranicznych uczniowie poznają także inny język. Wycieczki szkolne poszerzają także wiedzę z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Wspomagając rodziny w procesie wychowawczym, uczą równocześnie zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach oraz zasad ochrony środowiska naturalnego i umiejętności korzystania…